FÄRSKT & NÄRPRODUCERAT | GRATIS 1-4 DAGARS LEVERANS I SVERIGE | BETALA MED KLARNA
Kundvagn

Villkor

Tack för att du besöker vår webbplats. AB (nedan "Noomi", "vi", "oss" eller "vår") tillhandahåller informationen, innehållet och tjänsterna ("Tjänsterna") tillgängliga via vår webbplats www.noomistockholm.com ('Webbplatsen') till dig ("du" ”) i enlighet med följande användarvillkor ('Villkor').

Vänligen läs dessa villkor noggrant innan du använder vår webbplats, eftersom de anger de juridiskt bindande villkoren för din användning av webbplatsen och allt relaterat innehåll (definierat nedan), tjänster, appar och köp som du gör från webbplatsen, oavsett på vilket sätt, sätt eller plats du kommer åt vår webbplats. Genom att komma åt och använda Noomis webbplats och innehåll godkänner och samtycker du till att följa följande villkor. Om du inte godkänner dessa villkor, använd inte Noomis webbplats, innehåll eller tjänster.

Noomi förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst utan föregående meddelande. Sådana ändrade villkor träder i kraft när vi publicerar dem på webbplatsen, och din fortsatta användning av webbplatsen efter sådana ändringar kommer att innebära att du accepterar och godkänner dem.

Sekretess

Se även Noomis sekretesspolicy, som också styr din användning av vår webbplats och våra tjänster.

Användning av webbplatsen och tjänsterna

Noomi ger dig en begränsad licens för att få tillgång till och använda webbplatsen för ditt eget personliga och icke-kommersiella bruk. Om inte annat tillåts av dessa villkor får du inte kopiera, distribuera, visa, överföra, utföra, modifiera, publicera eller skapa härledda verk från webbplatsen eller dess innehåll.

Du får inte ladda ner (annat än sidcache) eller modifiera någon del av webbplatsen utan Noomis uttryckliga skriftliga medgivande. Du får inte sälja vidare eller göra någon annan kommersiell användning av webbplatsen eller dess innehåll eller tjänster, samla in och använda produktlistor, beskrivningar eller priser, kreativa härledda verk från Noomis webbplats eller dess innehåll, ladda ner eller kopiera kontoinformation för en annan persons eller enhets dra nytta av, eller använda datautvinning, robotar eller liknande verktyg för datainsamling och utvinning på, i eller i anslutning till webbplatsen. Du får inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, spegla eller på annat sätt utnyttja någon del av webbplatsen för kommersiellt syfte utan Noomis uttryckliga skriftliga medgivande i förväg.

Du får inte rama in eller använda inramningstekniker för att bifoga något Noomis varumärke, logotyp eller annan proprietär information (inklusive bilder, text, sidlayout eller form) utan Noomis uttryckliga skriftliga medgivande. Du får inte använda några metataggar eller någon annan "dold text" som använder Noomis namn eller varumärken utan Noomis uttryckliga skriftliga medgivande. Du får inte undersöka, skanna eller testa sårbarheten hos webbplatsen eller något nätverk som är anslutet till webbplatsen, inte heller bryta mot webbplatsens säkerhets- eller autentiseringsåtgärder.

Du samtycker till att du inte kommer att vidta några åtgärder som medför en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på Webbplatsens infrastruktur eller stödjande nätverk, eller några system eller nätverk som är anslutna till dessa. Du samtycker till att inte använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa webbplatsens funktion eller transaktioner som utförs på webbplatsen, eller med någon annan persons användning av webbplatsen, eller använda webbplatsen eller innehållet i något sätt som kan skada, försämra, överbelasta eller inaktivera webbplatsen eller någon komponent som möjliggör att webbplatsen fungerar korrekt.

Du samtycker till att inte utge dig för att vara någon person eller enhet, eller felaktigt framställa din anknytning till någon person eller enhet. Du samtycker till att inte använda webbplatsen för att trakassera eller förfölja någon individ, inte heller fånga eller skada någon annan person, inklusive skada minderåriga på något sätt. Du får skapa en hyperlänk till webbplatsen så länge du inte framställer Noomi, dess produkter eller tjänster i en falsk, vilseledande, nedsättande eller på annat sätt stötande sak. Du får inte använda någon logotyp eller annan proprietär grafik eller bild som en del av länken utan Noomis uttryckliga skriftliga tillstånd.

Du samtycker till att när du besöker eller använder webbplatsen och/eller tjänsterna kommer du att handla i enlighet med lag, sedvänja och i god tro. Du får inte göra några ändringar på webbplatsen och får inte på något sätt försämra webbplatsens integritet eller funktion. Utan att begränsa det allmänna i någon annan bestämmelse i dessa villkor, om du av oaktsamhet eller avsiktligt inte uppfyller någon av skyldigheterna som anges i dessa villkor, ska du vara ansvarig för alla resulterande förluster och skador.

Du samtycker och samtycker till att all kommunikation med Noomi är elektronisk (som genom att besöka vår webbplats eller skicka e-post till oss). Noomi kommer att kommunicera med dig via e-post eller genom att lägga upp meddelanden på denna webbplats. Du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla juridiska krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

Ditt konto

Vi kan kräva att du registrerar dig hos Noomi för att kunna använda vissa webbplatsfunktioner eller tjänster, till exempel för att köpa produkter. När du registrerar dig kan vi vägra att ge dig, och du får inte använda, ett användarnamn eller e-postadress som en annan person eller enhet redan äger eller använder, som kan tolkas som att utgera sig för att vara en annan person, som kan kränka en annans immateriella rättigheter eller annat rättigheter, som vi kan anse vara stötande eller stötande, eller som vi avvisar av någon annan anledning efter eget gottfinnande.

Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för dina kontouppgifter (inklusive ditt lösenord och kontodata som du kan använda för att komma åt webbplatsen) och begränsa åtkomsten till din dator, och du samtycker till att inte överföra ditt lösenord eller användarnamn eller låna ut eller på annat sätt överföra din användning av eller åtkomst till webbplatsen till någon tredje part. Du samtycker till att ta fullt ansvar för alla aktiviteter som sker under och/eller inom ditt konto eller lösenord. Du samtycker till att omedelbart meddela Noomi om all obehörig användning av ditt lösenord eller användarnamn eller andra brott mot ditt kontos säkerhet, och att säkerställa att du "loggar ut" och avslutar ditt konto i slutet av varje webbplatsbesök. Noomi kommer inte att hållas ansvarigt för någon förlust eller skada som du eller någon annan kan ådra sig från en annans användning av ditt konto eller som uppstår till följd av din underlåtenhet att uppfylla någon av de föregående skyldigheterna. Vi förbehåller oss rätten att vägra tjänster och/eller avsluta konton utan föregående meddelande om dessa villkor brytes eller om vi beslutar, efter eget gottfinnande, att det skulle vara i Noomis eller dess communitys bästa intresse att göra det.

Noomi kommer inte att hållas ansvarigt för någon förlust eller skada som uppstår från tredje parts obehöriga användning av våra tjänster eller innehåll för din räkning.

 

Dina produktbeställningar

Produkterna och tjänsterna som är tillgängliga på vår webbplats är endast för personligt bruk. Du får inte sälja eller sälja vidare eller använda för andra kommersiella ändamål någon av produkterna eller tjänsterna, eller prover därav, som du köper eller på annat sätt erhåller från oss. Vi förbehåller oss rätten att, med eller utan förvarning, avbryta eller minska mängden av alla beställningar som ska fyllas, eller produkter eller tjänster som ska tillhandahållas, som vi tror, ​​efter eget gottfinnande, kan resultera i brott mot våra villkor. Du måste vara arton (18) år gammal (eller myndig ålder i din jurisdiktion) för att köpa från vår webbplats.

Ytterligare villkor kan gälla för dina köp och för specifika webbplatsfunktioner såsom tävlingar eller kampanjer, vilka alla villkor görs till en del av dessa villkor genom denna referens. Du samtycker till att följa sådana andra villkor. I händelse av någon konflikt mellan dessa villkor och villkor för en specifik kampanj eller annan tjänst på webbplatsen, ska de senare villkoren styra med avseende på din användning av denna kampanj eller specifika tjänst.

Produktinformation

Allt webbplatsens material och information erbjuds endast för personliga utbildnings- eller informationsändamål. Informationen, materialet, uttalandena och tjänsterna är inte avsedda att diagnostisera, behandla eller förebygga något tillstånd eller någon sjukdom. Använd alla produkter strikt i enlighet med deras instruktioner, försiktighetsåtgärder, varningar och riktlinjer. Kontrollera alltid varje produkts ingredienser för att undvika potentiella allergiska reaktioner. Minderåriga får använda varor eller produkter som erhållits från webbplatsen endast efter att den minderåriges förälder eller vårdnadshavare har diskuterat produktens användning med den minderåriges läkare eller läkare. Eventuella uttalanden om produkter har inte utvärderats av [svenska …](om inget annat anges), och eventuella rapporterade resultat kanske inte nödvändigtvis förekommer hos alla individer. Noomis produkter är inte avsedda för användning i medicinska, livräddande eller livsuppehållande tillämpningar, och inte heller för någon tillämpning där produktens fel kan skapa en situation där personskada eller dödsfall kan inträffa.

Noomi har strävat efter att tillhandahålla korrekt information på webbplatsen, men tar inget ansvar för informationens riktighet. Vi garanterar inte att produktbeskrivningarna, detaljerna, färgerna eller annat innehåll på webbplatsen är korrekta, fullständiga, pålitliga, aktuella eller felfria. Webbplatsens hänvisning till varor, tjänster, processer, aktiviteter eller annan information som erbjuds av andra parter innebär inte något stöd eller rekommendation från Noomi själv om inte annat specifikt anges. Vår webbplats kan innehålla felaktigheter eller typografiska fel och kanske inte vara komplett eller aktuell. Noomi förbehåller sig rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden (inklusive efter att du har lämnat en beställning) och att ändra eller uppdatera information när som helst utan föregående meddelande.Vi förbehåller oss rätten att avbryta eller vägra att acceptera beställningar som görs baserat på felaktig pris- eller tillgänglighetsinformation, och vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta kan orsaka.

Observera att även om Noomi har strävat efter att avbilda, beskriva och visa de specifika produktfärgerna, kan de faktiska färgerna du ser bero på din visningsenhet och kanske inte vara korrekta.

Webbplatsinnehåll

Noomi äger och/eller kontrollerar rättigheterna till alla webbplatsens bilder, text, grafik, användargränssnitt, design, fotografier, varumärken, logotyper, ljud, musik, konstverk och datorkod ("Innehåll"), inklusive designen , "utseende och känsla", klädsel, struktur, urval, koordinering och arrangemang därav, som alla är skyddade av varumärken, upphovsrätt och relaterade lagar (se "Immateriell egendom" nedan).

Du får komma åt, visa, ladda ner och skriva ut innehåll endast för personligt, icke-kommersiellt bruk, förutsatt att du inte ändrar eller använder innehållet kommersiellt och behåller all upphovsrätt, varumärke eller andra äganderättsbeteckningar som finns i Innehåll. Förutom vad dessa villkor uttryckligen anger får du inte kopiera, reproducera, ladda upp, återpublicera, koda, överföra eller distribuera någon del av webbplatsen eller innehållet på något sätt eller i någon form till någon annan dator, server, webbsida eller annat medium för publicering eller distribution eller för något kommersiellt syfte utan Noomis uttryckliga skriftliga medgivande i förväg.

Ditt användarinnehåll

Noomis webbplats kan tillhandahålla funktionalitet som gör att du kan göra dina egna kommentarer och innehåll tillgängligt. När du överför, laddar upp, postar, e-postar, delar, distribuerar, reproducerar eller på annat sätt gör tillgängliga kommentarer, förslag, idéer, förfrågningar, data, text, programvara, musik, ljudfiler, fotografier, grafik, bilder, videor, meddelanden , idéer, förslag eller annat material ("Användarinnehåll") på eller till Noomis Webbplats, är du helt ansvarig för sådant Användarinnehåll. Du förstår att du deltar i ett offentligt forum och att allt användarinnehåll som du skickar till Noomi och/eller webbplatsen kan vara tillgängligt för alla andra webbplatsanvändare. Noomi stöder inte något användarinnehåll, inklusive, men inte begränsat till, åsikter, representationer, rekommendationer eller råd som finns däri, och Noomi frånsäger sig uttryckligen allt ansvar i samband med inlämningar av användarinnehåll.

När det gäller allt användarinnehåll som du skickar, garanterar du att:

(a) du är antingen användarinnehållets enda författare och ägare till alla immateriella rättigheter däri, eller så äger du alla nödvändiga rättigheter, utgåvor, samtycken och/eller licenser för att möjliggöra och auktorisera dig och Noomis användning av användarinnehållet på webbplatsen (och på andra ställen) enligt nedan;

(b) något användarinnehåll som du skickar är: (i) inte falskt, ärekränkande, obscent, hatiskt eller vilseledande, (ii) inte bryter mot någon annan persons eller enhets rättigheter, eller någon tillämplig lag eller förordning, (iii) inte innehåller några datavirus, skadlig programvara eller andra potentiellt skadliga elektroniska filer, eller något material som är avsett att störa, ändra, skada eller förstöra någon del av webbplatsen, (iv) inte innehåller någon otillåten reklam, och (v) inte är, eller skulle rimligen inte anses vara skadlig, ärekränkande, mobbning, ärekränkande, vulgär, obscent, pornografisk, inkräktande på annans integritet, hatisk, rasmässigt eller religiöst partisk eller kränkande, kränkande, skadegörande, hotande eller trakasserande mot någon individ, partnerskap eller bolag.

Du ger Noomi en royaltyfri, evig, världsomspännande, obegränsad, icke-exklusiv, oåterkallelig licens att använda, kopiera, publicera, distribuera, modifiera, redigera, skapa härledda verk från, översätta och visa användarinnehåll som du gör tillgängligt, i alla media eller medium, och i alla former, format eller forum som nu är känt eller utvecklats härefter. Du samtycker vidare till att Noomi är fri att använda vilket användarinnehåll som helst för vilket syfte som helst, inklusive men inte begränsat till webbplatsen, Noomis e-postmeddelanden, inlägg på sociala medier, medieinnehåll eller reklammaterial. Noomi är inte skyldig att bevara eller betala kompensation för användning av något användarinnehåll. Du ger vidare Noomi rätten att använda ditt namn i samband med sådant användarinnehåll, men Noomi är inte skyldigt att tillskriva dig något av ditt användarinnehåll. Du garanterar att allt användarinnehåll som du skickar ska följa alla relevanta lagar, inklusive marknadsföringslagen (på svenska 'Marknadsföringslagen'), inklusive men inte begränsat till ditt avslöjande om du har fått incitament eller kompensation för att skicka in användarinnehåll till webbplatsen .

Noomi är och ska inte vara ansvarig för att utvärdera ditt användarinnehåll och tar inget ansvar eller ansvar för användarinnehåll.Vi stöder eller kontrollerar inte användarinnehållet som överförs eller publiceras på webbplatsen och garanterar inte dess riktighet, integritet eller kvalitet. Du medger att du genom att använda webbplatsen kan exponeras för användarinnehåll som är stötande, oanständigt eller stötande mot dig. Du avsäger dig härmed alla rättigheter till alla anspråk mot Noomi av något slag som uppstår till följd av din användning av webbplatsen eller något användarinnehåll som du kan stöta på på webbplatsen. Du bekräftar att Noomi har rätten (men inte skyldigheten) att efter eget gottfinnande vägra att publicera eller ta bort något användarinnehåll.

Immateriell egendom

Webbplatsen och dess innehåll tillhör NoomiStockholm AB. Noomi och Noomi-logotypen är registrerade varumärken och Hadassei-3, Beauty for a Lifetime och Skincare for the Soul är varumärken som tillhör NoomiStockholm AB. Du bekräftar och samtycker till att Noomi äger alla lagliga rättigheter, titel och intressen i och till webbplatsen och innehållet, inklusive eventuella Noomi-varumärken, handelsnamn, klädsel, logotyper, domännamn och andra varumärkesegenskaper däri (oavsett om dessa rättigheter är registrerade eller inte , och var i världen de än finns), och att de är skyddade av internationella upphovsrättslagar och fördrag. Noomi ger dig inga uttryckliga eller underförstådda rättigheter under någon upphovsrätt, varumärke, patent, affärshemlighet eller annan immateriell egendomsrätt.

Ansvarsbegränsning

DU FÖRSTÅR ​​OCH GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT NOOMI INTE SKA VARA ANSVARIGT MOT DIG FÖR NÅGON SKADOR AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR FRÅN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS, FRÅN NÅGON INFORMATION, INNEHÅLL, INNEHÅLL, PRODUKTPRODUKTER ELLER PRODUKTER. GÖR TILLGÄNGLIG FÖR DIG VIA WEBBPLATSENS, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, STRAFFANDE, EXEMPELSKADOR OCH FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE FÖRLUST AV VINST, OM INTE ANNAT SÄRSKILT SKRIVS. DESSA BEGRÄNSNINGAR AV NOOMI:S ANSVAR SKA GÄLLA OAVSETT OAVSETT OM NOOMI HAR ANMÄLLETS OM ELLER BÖRDE HA VÄNT OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA FÖRLUSTER. VISSA LAGAR TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA SKADOR. OM DESSA LAGAR GÄLLER DIG, KANSKAN NÅGRA ELLER ALLA ANSVARSFRISKRIVNINGAR, UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLA FÖR DIG, OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.

Garantifriskrivning

WEBBPLATSEN OCH DESS INNEHÅLL OCH TJÄNSTER PRESENTERAS I BEFINTLIGT SKICK. NOOMI GÖR INGA UTSÄTTNINGAR ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE GARANTIER OM SÄLJBARHET, ICKE INTRÄNGNING AV IMMATERIELL EGENDOM ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGON SÄRSKILT ÄNDAMÅL ELLER ÄNDAMÅT SÄKER. DU GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, INNEHÅLLET ELLER TJÄNSTERNA ÄR PÅ DIN EGEN RISK. DU GODKÄNNER ATT NOOMI INTE KOMMER ANSVARIGT ELLER ANSVARIGT I KONTRAKT, GARANTI ELLER TORTLIGT (INKLUSIVE FÖRSIKTIGHET) FÖR NÅGON SKADOR, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING SKADOR FÖR AFFÄRSAVBROTT ELLER FÖRLUST ELLER FÖRLUST AV ATT VI SKADER , FELLEVERANS, KORRUPTION, FÖRSTÖRELSE ELLER ANNAN MODIFIKATION, DATORVIRUS, SYSTEMFEL ELLER FEL SOM KAN FÖRKOMMA I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, NÅGON EXAKTIGHETER ELLER UNDERLATER I EVENTUELLA OCH NÅGON I NÅGON OCH NÄTTER, OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA.

Ersättning

Du samtycker till att försvara (efter Noomis val), gottgöra och hålla Noomi (inklusive dess tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, licensgivare, dotterbolag och leverantörer) skadeslös från och mot alla anspråk, åtgärder, krav, förluster, skulder och förlikningar, av alla slag och karaktärer, kända och okända, inklusive utan begränsning, rimliga juridiska avgifter och redovisningsavgifter, gjorda mot Noomi av tredje part på grund av, ett resultat av, eller påstås vara ett resultat av, din användning av webbplatsen, din brott mot dessa villkor och/eller någon lag, regel, förordning och/eller kontrakt, ditt brott mot tredje parts rättigheter (inklusive upphovsrätt eller integritetsrätt), eller något anspråk som rör innehåll som du skickat till webbplatsen.

Särskiljbarhet

Om någon bestämmelse i dessa villkor av en domstol eller myndighet med behörig jurisdiktion kan anses ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska sådana bestämmelser begränsas eller elimineras i den minsta omfattning som är nödvändig och ersättas med en giltig bestämmelse som bäst förkroppsligar avsikten med dessa villkor, och resten av dessa villkor ska förbli i full kraft och verkan.

Ogiltigt där det är förbjudet; Tvistlösning

Noomi driver och administrerar webbplatsen från Stockholm, Sverige.Även om webbplatsen är potentiellt tillgänglig över hela världen, är inte alla funktioner eller produkter tillgängliga för alla personer eller geografiska platser, eller lämpliga eller lagliga för användning utanför Sverige eller EU. Noomi förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, begränsa kvantiteten eller tillhandahållandet av någon produkt eller tjänst till någon person, enhet eller geografiskt område. Alla erbjudanden för någon funktion, produkt eller tjänst som görs på webbplatsen är ogiltiga där det är förbjudet. Om du väljer att komma åt webbplatsen utanför Sverige gör du det på eget initiativ och du är ensam ansvarig för att följa tillämpliga lokala lagar.

Du samtycker till att Sveriges lagar, och dessa villkor, vår integritetspolicy och alla andra policyer som publiceras från tid till annan på webbplatsen ska styra din användning av webbplatsen. För varje anspråk eller tvist med oss ​​eller relaterade till din användning av webbplatsen, eller till dessa villkor, samtycker du uttryckligen till den exklusiva jurisdiktionen och varningsplatsen för Sveriges domstolar. I händelse av överträdelse av dessa villkor förbehåller sig Noomi rätten att söka alla rättsmedel som är tillgängliga enligt lag och rättvisa för sådana överträdelser.

Noomi kan när som helst revidera dessa villkor genom att uppdatera denna sida.

.