FÄRSKT & NÄRPRODUCERAT | GRATIS 1-4 DAGARS LEVERANS I SVERIGE | BETALA MED KLARNA
Kundvagn

Integritetspolicy

INTRODUKTION OCH SEKRETESSPOLICYENS OMFATTNING

 1. Denna integritetspolicy (”Sekretesspolicyn”) gäller för alla tjänster som erbjuds på webbplatsen www.noomistockholm (”Webbplatsen”) av NOOMI Stockholm och den gäller all information som samlas in om kunder och besökare på webbplatserna, cookies och andra personuppgifter som kan samlas in av webbplatsen.
 2. Webbplatsen är en onlinebutik som säljer Noomi Stockholms egen formulerade hudvård på begäran av kunder ("Tjänsterna").
 3. Webbplatsen tar behandlingen av information på största allvar och är förpliktigad att följa alla relevanta lagar och förordningar. För att uppfylla sådana skyldigheter har webbplatsen ingått denna integritetspolicy för att informera om hur webbplatsen samlar in, använder, avslöjar, skyddar eller på annat sätt behandlar information.
 4. Rubrikerna och underrubrikerna i denna sekretesspolicy är endast för referens och begränsar inte omfattningen av varje klausul. Termer med versaler har specifika definitioner och finns i texten i denna sekretesspolicy.

ÄNDRINGAR

 1. Webbplatsen kan när som helst ändra denna sekretesspolicy genom att publicera en reviderad version på [INSERT WEBBSIDAN]. Den reviderade versionen kommer att träda i kraft när den publiceras.

GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION

 1. Denna integritetspolicy styrs av svensk lag, inklusive genomförandelagen av den allmänna dataskyddsförordningen i svensk lag och är föremål för den exklusiva jurisdiktionen för Sveriges domstolar.

KONTAKTINFORMATION

 1. Kontakta webbplatsen om du har frågor eller funderingar relaterade till denna integritetspolicy på info@noomistockholm.com.

PERSONUPPGIFTER SAMLADE AV WEBBPLATSEN

 1. Personuppgifter avser all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person ("Personuppgifter"). En identifierbar fysisk person är en som kan identifieras, direkt eller indirekt genom hänvisning till personuppgifterna ("den registrerade").
 2. Webbplatsen är ansvarig för alla insamlade personuppgifter. Webbplatsen publiceras av WordPress, men Webbplatsen använder inte den tidigare nämnda tredje partsleverantören eller någon annan tredje part för att behandla eller hantera personuppgifter.
 3. Syften med webbplatsens behandling av personuppgifter hänför sig till följande:
  1. för att samla in information om kunden för att fortsätta med försäljning och leverans av tjänsterna och;
  2. för att samla in information för att tillhandahålla ett nyhetsbrev till prenumererade användare;
  3. för att göra det möjligt för användare att skapa ett personligt konto och
  4. för att samla in cookies för att optimera webbplatsens reklam- och varumärkesupplevelse() och för forskningsändamål. Webbplatsen använder tredje part såsom Google Analytics för webbplatsoptimering.
 4. Webbplatsen kan samla in följande information för de syften som beskrivs i klausul 3;
  1. Demografisk information som födelsedatum, plats, ålder, intressen osv.
  2. Kontoinformation som används på webbplatsen såsom kontonamn, postadress och lösenord.
  3. Faktureringsinformation såsom kreditkortsuppgifter, faktureringsadress, bevis på identifiering (om nödvändigt), etc.
  4. Information om sociala medier när tjänsterna nås via sociala medier.
 5. Kommunikation med webbplatsens kunder kan lagras i syfte att tillhandahålla och hantera tjänsterna. Nämnda information anses vara personuppgift om den avser en identifierbar person. Denna information inkluderar e-postmeddelanden eller telefonsamtal riktade till webbplatsen.
 6. Sistligen kan webbplatsen samla in information relaterad till kundens eller någon besökares användning av tjänsterna och användningen av webbplatsen med hjälp av cookies, inklusive IP-adress. Läs webbplatsens cookiepolicy som finns tillgänglig online på www.noomistockholm.com
 7. PERSONUPPGIFTER: WEBBPLATSENS ANVÄNDNING, UTSLÄPP OCH ANNAT BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
  1. Som listat ovan behandlar webbplatsen personuppgifter om de registrerade för att driva, underhålla och förse användarna av webbplatsen med funktionerna och funktionaliteten hos webbplatsens tjänster, för att tillhandahålla företagets tjänster, för att diagnostisera service och tekniska tjänster. problem, upprätthålla säkerheten och anpassa innehållet på webbplatsen.
  2. Webbplatsen säkerställer att all behandling av personuppgifter utförs enligt webbplatsens instruktioner och i full överensstämmelse med integritetspolicyn och tillämpliga lagar.
  3. När webbplatsen är skyldig eller tillåten att lämna ut information, kommer webbplatsen endast att avslöja personuppgifter, som är nödvändiga för att uppfylla syftet.Webbplatsen kommer i allmänhet att sträva efter att inte avslöja all information som samlas in på webbplatsen.

LAGRING OCH RÄTT TILL TILLGÅNG TILL PERSONUPPGIFTER

 1. Webbplatsen lagrar personuppgifter som kunden lämnar vid köp av en produkt i webbshoppen. Uppgifterna kommer inte att lagras längre än nödvändigt för att utföra det specifika ändamål för vilket personuppgifterna samlades in. NOOMI Stockholm har interna rutiner och policys på plats för att radera data.
 2. Alla registrerade har rätt att begära rättelse, komplettering, radering eller blockering av sådan personlig information om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant för behandlingens syften eller om den behandlas på något annat sätt som är olagligt genom att kontakta webbplatsen via mejl på info@noomistockholm.com.
 3. Webbplatsen, inklusive dess tredjepartsleverantörer är begränsade från att avslöja personuppgifter till den registrerade, vilket måste hållas konfidentiellt enligt tillämplig lag, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning
.